bernardumali.wordpress.com
Para Bukas
Kung sakaling mababasa nyo ang liham na ito sa panahong malayo na ang unang dekada ng taong 2000 o sa panahon ni Gloria Macapagal Arroyo, at kung nangangailangan kayo ng makakausap kung paanong si…