bernardumali.wordpress.com
The Music of the Night
Sa araw na ito, agosto 8, 2009, pinadadaloy ko ang aking isip kasabay ang awiting A Certain Sadness ni Astrud Gilberto. Nagkataon sigurong singlungkot nito ang pakiramdam ko. I. Kanina sa Figaro, …