bernardumali.wordpress.com
Saranggola Blog Awards (UPDATED – AUG. 17, 2009)
“Paliparin ang isip, abutin ang langit; bigkisin ang mga salita’t pakawalan sa hangin gaya ng Saranggola!”