bernardumali.wordpress.com
Patalastas : Saranggola
Paliparin ang isip, abutin ang langit; bigkisin ang mga salita’t pakawalan sa hangin gaya ng Saranggola! Abangan sa Miyerkules : 07.08.09