bernardumali.wordpress.com
Cebu – Bohol Birthday Trip
Kung puro trabaho ang buwan ng Mayo, naging masaya naman ang buwan ng Hunyo. Ang buwan ng Hunyo ay sadyang buwan ng pagdiriwang para sa akin. June 5 ang aking ika 3 taon sa trabaho. Sa madaling sal…