bernardumali.wordpress.com
Paghihintay
Dumating ka at nagbigay liwanag. Nakita ko ang umaga’t nakayakap ang tanghali. Buong araw, kay sigla nitong araw! Anu’t nagpaalam ka? Dahan-dahan, kinikitil ako ng sandali, sa walang katiyakang pag…