bernardumali.wordpress.com
101 Ways to Kill Boredom
1. Wag ngatngatin ang kuko, instead kulayan na lang. lagyan ng glitters o kaya ay lagyan ng tattoo! 2. Tumawag sa radio station, makigulo, makibati at maki- can I pass the phone. Hintayin…