bernardumali.wordpress.com
Loading Zone
So, you’re here Hi, kala ko hindi mo na ko papansinin Pwede ba yun? You look great, see? You look great even without me Hahahaha so talagang kailangang simulan sa past? Of course, theres no b…