bernardumali.wordpress.com
No Overspeeding
(sa mga naghahanap ng karugtong ng Don’t Drink and Drive, narito ang kasunod. Patnubay ng Magulang ay Kailangan) Hey how are you? Hows your date? Date? Yep, your valentines date? Hmmm didn&#8…