bernardumali.wordpress.com
Maliit lang ang Mundo
Maliit lang ang mundo sapat na ang isang buwan sa gabi at araw sa umaga upang tanglawan ka sa gayo’y maingat na makarating patungo sa akin. Maliit lang ang mundo lakarin man ang lupa o sisiri…