bernardumali.wordpress.com
Bagong Bihis
Lahat tayo nag-uunahan, nagkakarerahan papunta sa goal natin, pero come to think of it, hindi naman ang mga pangarap natin ang iniingatan papunta sa goal kundi ang puso natin. Tumatakbo tayo hawak …