bernardumali.wordpress.com
Pagtawid
Paalam sa aking kamusmusan sa pagkakamali at kapusukan sa paulit-ulit na tanong at paghingi ng kasagutan sa di pagkatuto’t kamangmangan. Paalam sa kabataa’t katigasan sa pag-aakalang angkin ang kar…