bernardumali.wordpress.com
Mabuting Binhi
Magandang Umaga! Bati ng bubot na mangga mula sa pagkakagising sa matagal na pagkakaidlip sa lupa Magandang umaga rin. Tugon ng hardinero Sino ka? Tanong ng mangga Ako ang hardinero