bernardumali.wordpress.com
Huling Gabi ng Munting Prinsipe
Para sa rosas na aking nakilala, Isang umaga, isang bagong umaga, binago nito ang buhay ko nang makita kita. Sa aking bakuran, sumibol ka’t nagising. Marahan, maingat ka’t tumingala, na…