bernardumali.wordpress.com
Perlas
Matamang inaaninag ng buwan ang malalim na karagatan sinusuyod ng malamlam na liwanag ang kanyang sinapupunan tahimik, walang galaw, waring may ikinukubling sakit at sa kanyang pagtangis, haharap s…