bernardumali.wordpress.com
as red, as sweet and as classic as strawberry
if symptoms persist, check your toiletries. Okay, sabihin na nating napakabait ng Diyos at isang araw, sa kalagitnaan ng inis sa trabaho ay biglang may makikilalang bagong nilalang. Marami sila per…