bernardumali.wordpress.com
Paglikha
nagsasalitan ang pala at pagpapalitada, dumadagundong ang kalsada sa t’wing uusad ang mga traktorang huhukay sa lupa habang ang martilyo, lagare at piko ay nagsasagutan. ito ang ritmo na nari…