bernardumali.wordpress.com
Kung sakaling may Diyos
alam kong harapin ang kamatayan, subalit wala akong sagot kung paano ko haharapin ang maylalang sakaling matanto kong sa isang bahagi ng buhay ay naroroon siya. na siya ang may likha ng lahat at ba…