bernardumali.wordpress.com
ulan, ulan, sa aking bunbunan
gaya ng palaka na masayang lumulundag at kumukokak sa pagpatak ng ulan, heto ako… maligalig at nais damhin ang lamig ng bawat patak sa aking balat. kokak! isang taon na rin akong nagtatrabaho…