bernardumali.wordpress.com
Ang pakikipagsapalaran ni Hipon
PAALALA: Hindi ito kwentong pambata Isang umaga, kasabay ng pagbago ng ihip ng hangin ay ang biglang pagkabulabog ng mga lamang dagat. “Anong nangyayari? Bakit nagkakagulo ang mga lamang-dagat?” ta…