bernardumali.wordpress.com
EDSA
Ang nagkrus at sanga-sangang daan larawan ng magkakaiba-ibang paraan sa pagkakamit ng matiwasay na kinabukasan nang magkakasalungat sa lipunan; ng mahirap at mayaman ng may dunong at mangmang ng ma…