bernardumali.wordpress.com
paranoia
ang interaksyon, mas madalas ay sa loob nagaganap. ilang taon na rin akong ganito. nakikipag-usap sa sarili. kaibigan ko ang sarili ko. walang tanging iba na nakapagdudulot ng kaginhawan maliban sa…