bernardumali.wordpress.com
kung bakit hindi naging tayo?
hindi naging tayo; hindi ako naging iyo at hindi ka naging akin. pero alam nating tayo. hindi ako naging iyo