bernardumali.wordpress.com
hikbi sa bukang liwayway
isang baso ng malabnaw na kape magpapainit sa sikmurang nangangate hayaan na sa walong anak ang bigas na sangtakal at sabaw ng sinaing sa bunsong nangangatal. “Hamo anak, wag masanay sa ligal…