bernardumali.wordpress.com
Sunog! Sunog!
January 10, 8:40 PM, habang pinapatulog ang pamangkin, umalingawngaw ang balitang hindi gustong marinig ninuman… May Sunog sa kapitbahay! Walang apoy na makikita sa bintana pero ang yabag nang nagk…