bernardumali.wordpress.com
im back. (oh my god!)
after 5 months na walang blog at pagpapakadalubhasa sa pagsusulat ng modyul… balik job hunting (na naman). Syempre ang walang kamatayang tanong na So values education major ka pala? ay umaal…