bernardumali.wordpress.com
Taong Labas
October 4, 2004 – Botolan Zambales Mag-aanim na buwan na akong pabalik-balik sa lalawigang ito subalit sa lahat ng pakikipamuhay ko, naiiba ngayon. Isinama ko ang bago kong katrabaho. Isang taon si…