berkanaslan.com
Bilimsel Araştırma Metotları
BİLİMSEL ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ Araştırma, problemlere güvenilir çözümler amacı ile planlı ve sistemli olarak verilerin toplanması, çözümlenmesi (analizi) yorumlayarak değerlendirilmesi ve rapor edil…