berka.se
Växthusvägens förlängning
Vi gick och tittade på den nya (ännu inte färdigbyggda) vägen som kallas Växthusvägens förlängning. Denna väg går även nära en av Järfällas små sjöar kallad Vegadammen. Det var första gången jag se…