berka.se
Lego Drottningen
Efter lunchen gick vi till Hamleys. Felix fick träffa legodrottningen. Felix fick ett lego-set med arktiska utforskare och en Hamleys-nalle och en Londonbus och Londontaxi. Vi kan ju inte gå till H…