berka.se
På Arlanda
Vi är på Arlanda. Felix tittar på planen. Vart ska vi nu?