berka.se
Inte alla heter Glenn i Göteborg
Nej, inte alla heter Glenn i Göteborg. Faktiskt färre en en promille heter Glenn i Göteborg. För att illustrera Glenn-tätheten i landet så har jag gjort en karta som med färger visar gpm (Glenn per…