berka.se
Felix dagis, Orions Förskola är en byggarbetsplats
Felix förskola är en byggarbetsplats. Felix och hans kompisar skulle byta förskola från de temporära (men väl fungerande) baracker som de hittills varit inhysta i till en nybyggd förskola. Den nya …