berka.se
Knysna elefanten
I skogarna kring Knysna sägs det finnas skogselefanter. Men de är få och skygga och ses därför mycket sällan. I ingången till hotellet fanns däremot en ele…