berka.se
Vi lämnar Kapstaden
Vi lämnar Kaphalvön och åker österut över bergen. På bilden nedan syns False Bay.