berka.se
Det är en ny religion
I dag firar vi Duranmas Duranmas efter en idé från bloggen “I Waste The Buddha With My Crossbow”. Anledningen till att denna dag valts för firandet är att idag f&…