berka.se
Kyrkoval
Då jag inte längre är med i Svenska kyrkan är det egentligen inget som rör mig. Jag bara hoppas att tillräkligt många normala människor röstar fö…