berka.se
Hur var det med Himmler?
I Aftonbladet kan man läsa om hur Himmler inte begick självmord, utan istället blev mördad av britterna. Journalisten (Asbjørn Svarstad) hänvisar enbart till tidningen Der …