bentigo.com
Vi behöver en samtalsrevolution
Temat för vårt femte avsnitt av Bentigo CityTalks, en serie tillfälliga tankesmedjor i sällskapsspelsformat, var ”Den demokratiskt hållbara staden”. Det blev ett intressant samtal som kretsade kring flera exempel och idéer som skulle kunna minska klyftan mellan medborgare, politiker och samhällets i