bembelly.wordpress.com
2nd tour? Désolé, je bois plus (na za’té !)…
Billet allégorie (ou Allez les gorilles), au choix. Eloko bolukaki … Ya ngo’Oyo! Tour oyo? Bo dondwa, bino na bino, bo suana pé to mona. Je vais traduire: Cette fois ça sera sans moi, d…