belgianbiblestudents.wordpress.com
Taal van de bijbel: Wijzen uit het Oosten te Jeruzalem
Toen nu Jezus geboren was te Betlehem in Judea, in de dagen van koning Herodes, zie, er kwamen wijzen uit het Oosten te Jeruzalem en vroegen: Waar is de Koning der Joden, die geboren is? Want wij h…