belgianbiblestudents.wordpress.com
Commentaar van Calvijn bij de uitverkiezing der apostelen
Calvijn-Harmonie Evangeliën #Mt 10:1-8 Mr 6:7 Lu 9:1,2. #Mt 10:1. Zijn twaalf discipelen bijeen geroepen hebbende. Het getal twaalf doelde op het toekomstig herstel van de Kerk. Want gelijk het vol…