belgianbiblestudents.wordpress.com
Valse profeten en leraren als roofzuchtige wolven in schaapskleren #2 Een Zoon als gids en Geschriften als leidraad
Door de bomen kan men bijna het bos niet meer zien. Het Christendom bevat zo veel verschillende soorten kerkgemeenschappen, die bijna allemaal beweren dat zij de ware kerk zijn met het ware geloof …