belgianbiblestudents.wordpress.com
Tekenen te herkennen in Tijden der Laatste dagen
“Wie verstandig is, ziet het gevaar en hoedt zich ervoor, wie onverstandig is, gaat eraan voorbij en wordt gestraft.” (Spreuken 22:3 NBV) “1 Weet dat de laatste dagen zwaar zullen zijn. 2 De mense…