belgianbiblestudents.wordpress.com
Gods Uitspraken opgetekend in een boek
De Allerhoogste Schepper van hemel en aarde heeft door Zijn woord alles doen ontstaan en laat Zijn Woord tot in eeuwigheid verder duren. Schrift door God geïnspireerd om ernstig te ne…