belgianbiblestudents.wordpress.com
Neergeskryf namens God om op te voed tot ‘n deugsame lewe
Romeine 4: 23-24: 23 Dat ‘dit hom toegereken is’,+ is egter nie net ter wille van hom geskryf nie,+ 24 maar ook ter wille van ons, aan wie dit bestem is om toegereken te word, omdat ons glo …