belgianbiblestudents.wordpress.com
Dit is God se wil . . . dat alle soorte mense gered moet word
3 Dit is goed en aangenaam+ in die oë van ons Redder, God,+ 4 wie se wil dit is dat alle soorte mense+ gered moet word+ en tot juiste kennis+ van die waarheid moet kom.+ [Dit is God] se wil . . . d…