belgianbiblestudents.wordpress.com
Jehovah God Maker van het universum gediend door een getraind leger
Gij alleen zijt Jehovah; gijzelf hebt de hemel gemaakt, ja de hemel der hemelen, en heel zijn heerleger, de aarde en al wat daarop is, de zeeën en al wat daarin is; en gij houdt dat alles in het le…