belgianbiblestudents.wordpress.com
Deel van God se Rykdom en Wysheid
33 O die diepte van God se rykdom+ en wysheid+ en kennis!+ Hoe ondeurgrondelik is sy oordele+ en hoe onnaspeurlik sy weë! O die diepte van God se rykdom en wysheid en kennis! —Rom. 11:33. Wanneer o…