belgianbiblestudents.wordpress.com
God die Almagtige ’n Gees Wie geen mens kan sien en nogtans lewe nie
Genesis 1 1 In die begin+ het God+ die hemel en die aarde+ geskep.+ Genesis 17: 1 Toe Abram nege-en-negentig jaar oud was, het Jehovah aan Abram verskyn en vir hom gesê:+ “Ek is God die Almagtige.+…